Rusta upp Rulle och Arthur igen

Minnen. Heli Dahlström och Ringa Sandelin minns väl hur fin fontänen var i deras ungdom. Bild: Lina Enlund

Intill Ystadsgården, mitt emot Seminarieskolan i Ekenäs, står en förfallen marmorfontän med en tillhörande damm. Att den fått förfalla tycker Fruntimmersföreningen i Ekenäs är ledsamt och genant. Medlemmarna tänker inte ge upp förrän fontänen återfått sin forna glans.

Fontänen, som i folkmun kallas "Rulle och Arthur", är en gåva från stadens svenska vänort Ystad. Den donerades till Ekenäs år 1953.

I dag saknar den vatten och skulle vara i behov av ett ansiktslyft.Fruntimmersföreningen i Ekenäs är villig att arbeta för att få i gång fontänen igen men saknar i sin tur ekonomiska resurser till att själva slutföra det.

I mars 2018 lämnade de in en skrivelse till Raseborgs stad där de uppmanade staden att rusta upp Rulle och Arthur.

– Fontänen är en gåva till staden. Den är vacker och unik. Den har ett värde som inte går att räkna i pengar och borde rustas upp igen, säger Fruntimmerföreningens ordförande Ringa Sandelin.

– För tre veckor sedan var Ystadsbor här på besök och guidades runt i staden. Det var genant att visa upp fontänen i detta skick, tillägger föreningens kassör Heli Dahlström.

Staden prioriterar ej

Från stadens del ger man medhåll om att fontänen med omgivande park är fin och värd att bevara. Dock hör den inte till satsningarna just nu.

– Det kostar mer än man tror och vi har diskuterat ärendet men nu hör den inte till prioriteringarna, säger Lotta Lerviks, t.f. utvecklingschef i Raseborg.

Utanför det forna stadshuset i Karis står statyn Eurydike med tillhörande fontän. Även den hade fått förfalla. Under våren har man med flitiga talkokrafter och privata donationer, rustat upp den till sin forna glans. Återinvigningen av Eurydike gick av stapeln den 31 maj och firades av så gott som alla Karisbor.

– Det vore härligt att få Rulle och Arthur i lika fint skick som Eurydike i Karis. Ifall liknande talkokrafter finns, så är det självklart välkommet, säger Lerviks.

Föreningen kämpar vidare

Fruntimmersföreningen tänker inte ge upp. Även om deras ekonomi inte håller för att på egenhand få i gång Rulle och Arthur, bidrar de med allt de kan.

– Jag ställer mig gärna här själv med tallsåpa och en ordentlig borste och skrubbar, säger Sandelin.

– Att låta en gåva förfalla är otacksamt. Dessutom är detta verkligen inget amatörverk, konstaterar Dahlström.

Skulpturen, fontänen och dammen är utformade av konstnären Matti Haupt. Övriga av hans verk hittas runtom i Sverige och även ett i Helsingfors.

– Vi ger nog inte upp förrän Rulle och Arthur är i ursprungsskick igen, säger Dahlström.

– Vår ekonomi räcker som sagt inte till att ordna det men på återinvigningen av fontänen, lovar jag att vi donerar en plakett med konstverkets historia, tillägger Sandelin.