Runhälla fick mest understöd

Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Kyrkslätts skärgårds ungdomsförening får 17 900 euro för att renovera fönstren på föreningshuset Runhälla med traditionella metoder.

Summan är det största enskilda understöd som Finlands hembygdsförbund beviljat i Nyland. 19 föreningar i Nyland får totalt 145 000 euro i understöd för reparation av föreningshus. I Västnyland får Gardberg center 9 000 euro, Antskogs arbetarförening 6 300 euro, Järsö ungdomsförening 5 700 euro, Lojo arbetarförening 4 500 euro och Kyrkslätts Marthaförening 2 000 euro.

I hela landet delas det ut totalt 1,7 miljoner euro i statsstöd. Syftet med bidragen, som undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till hembygdsförbundet, är att bevara det värdefulla byggnadsarv som föreningshusen representerar. Understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som äger ett hus som används för fri medborgarverksamhet.

Mer läsning