Rudus överklagar förkortade krosstider – vill ha lov att knacka sten till klockan tio

Stör. Grannarna till Joddböle industriområde ogillar det buller Rudus orsakar. Rudus vill att verksamhetstiderna för stenkrosset förlängs. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Vasa förvaltningsdomstols beslut att förkorta verksamhetstiden för Rudus stenbrytning och stenkross i Joddböle föll inte bolaget på läppen. Rudus har överklagat beslutet.

Rudus vill att Högsta förvaltningsdomstolen häver Vasa förvaltningsdomstols inskränkning av de tider då verksamhet får bedrivas vid stenbrottet i Joddböle. Domstolen beslutade att Rudus får krossa sten mellan klockan 7 och 22, borra berg mellan 7 och 21, utföra sprängningar mellan 8 och 16 och utföra slutknackning av stenmaterial mellan 8 och 18. Alla klockslag gäller måndag till fredag under hela året utom juli.

Speciellt ljudet från slutknackningen av sten har irriterat invånare i närheten av Joddböleområdet. Bullret från Rudus har orsakat många klagomål till kommunen. Slutligen överklagade Nötö-föreningen, Pro Ingå, Ingå-Sjundeå miljöförening och Christina de la Chapelle det miljölov som kommunen utfärdade i april 2016. Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i fjol. Högsta förvaltningsdomstolen vill nu ha bemötande av kommunen till Rudus ansökan om besvärstillstånd och till själva överklagan.

Mer läsning