Rotary rapporterar om algläget

Visuell observation. Främsta sättet att bestämma mängden alger görs via visuell observation, menar Rotarys tillträdande president Mats Lagerstam. Bild: Anton Eklund

Blomningen av blågröna alger har varit ett problem för Finska viken och Östersjön. Rotaryklubbarna runtom i Finland har följt med algobservationer under ledning av Finlands miljöcentral.

Blågröna alger är ett otrevligt fenomen som drabbar stora delar av den finska kusten under sommaren. Blomningen orsakas av övergödning från bland annat jordbruk. Milda vintrar och varma somrar bidrar...