Rösta för bidrag till föreningar och projekt

Sju projekt eller föreningar från Västnyland deltar i Varuboden–Oslas bidragskampanj som heter Egna området till godo. Andelslaget delar ut totalt 175 000 euro i bidrag.

Den länge planerade hundparken i Ingå är med som ett av totalt tjugo projekt som man kan rösta på i Varuboden–Oslas kampanj Egna området till godo, vilket gläder parkprojektets ansvarsperson Camilla Gorbatow från föreningen Pro Ingå.

Utöver hundparken deltar sex andra projekt eller föreningar i Västnyland i omröstningen. De är Krigshistoriska föreningen i Västnyland, föreningen DUV i Västnyland, Mannerheims barnskyddsförbund i Karis, Sjundeå gymnastikförening, föreningen Kipinä i Kyrkslätt samt Kyrkslätts manskör.

Via kampanjen delar andelslaget ut 175 000 euro till allmännyttig lokal verksamhet. På kampanjens hemsida kan man läsa närmare om varje projekt som deltar i omröstningen. Man kan rösta elektroniskt eller i butiker fram till den 23 oktober.

Mer läsning