Rosengården har hittat hem – Solgården söker nytt

Sedan hösten finns daghemmet Rosengården i det nyrenoverade gröna huset på Västerby gård. Man talar om en känsla av att komma hem.

Det sprakar i kakelugnen och värmen strålar skönt över de blanka trägolven. De 1- till 3-åriga barnen i Finlands första steinerpedagogiska småbarnsgrupp Små rosorna leker ute på gården.

– Föräldrarna har målat och fixat mycket här. Huset var ganska nedgånget, säger småbarnspedagogerna Bodil Ljungqvist och Christel Björk.

Efter fyra år i Knipnäs är det skönt för alla involverade att vara nära Mikaelskolans övriga verksamhet.

– Cirkeln är sluten när vi alla är tillsammans. Det känns som att komma hem. Det underlättar också att vara på samma plats som skolans ledning. Och för de föräldrar som har barn både i skola och i dagis är det här mycket bekvämare, säger Ljungqvist.

Lugn och fri lek

Rosengårdens verksamhet startade liksom Mikaelskolans på Smedsgatan vid hörnet av Rådhustorget. Därefter var man nästan 20 år i Folkhälsans lokaler på Gustav Wasas gata och senast i Knipnäs före detta sjukhus.

I huset på Västerby gård finns två grupper för barn mellan 1 och 3 år och två grupper för barn mellan 3 och 5 år. Förskolebarnen är i det gula skolhuset, gårdens gamla karaktärsbyggnad.

Grupperna är små så att pedagogerna kan ha tät kontakt med alla barn. Grupperna har samma pedagoger genomgående. Man vill att barnen ska ha en vuxen människa utanför hemmet som de kan anknyta till.

Det är viktigt att barnen får lugn och ro. Man sätter stort värde vid fri lek.

– Den fria leken är viktig för barnens utveckling. Barnen ska få vara barn. Vi ingriper i deras lekar bara om vi måste. Det är också viktigt att alla får vara med i lekarna.

Därtill strävar man efter ett lugnt tempo och utomhusvistelse.

– Det händer inte så mycket på dagarna. Vi leker, sover, äter och är ute, säger Björk.

Maten är ekologisk och kommer från skolans eget nya kök.

Trots att grupperna är små finns det för tillfället lediga platser i alla grupper. Om man vill bekanta sig med Rosengårdens verksamhet erbjuds ett gyllene tillfälle på torsdag mellan klockan 16 och 19. Då har daghemmet öppet hus.

Solgården söker nya lokaler

Om Rosengården äntligen har hittat hem är situationen för den steinerpedagogiska dagvården i Karis en annan.

– Vi är mycket glada över att staden Raseborg beslutat att komma emot med avgifterna för förskolebarnen, säger Anna Mladenov som är ordförande för föräldraföreningen Solgården Aurinkotarha.

Smällen i höstas blev hård då FPA:s privatvårdsstöd ändrade i och med regeringens beslut att begränsa rätten till subjektiv dagvård. Men tack vare staden och privata understöd kan verksamheten fortsätta som förut.

– Vi har också fattat beslut om att sänka våra dagvårdsavgifter till hösten, säger Mladenov.

Det som daghemmet nu saknar är ändamålsenliga nya lokaler i Karis med omnejd från och med hösten.

– Vi behöver en gård för barnen att vara på, och lokaler som rymmer 20-30 barn. Vi vill fortsätta verksamheten som förut: småskalig, trygg och tvåspråkig. Lokalerna behöver inte vara helt perfekta utan kan renoveras. Därtill behövs ett kök.

Mladenov uppmanar den som har en lämplig lokal till uthyrning att kontakta Solgården – också privata aktörer är välkomna.

– Allt är av intresse, understryker Mladenov.

Mervärde för orten

På Rosengården framhåller man också vilken nytta för kommunen det medföra att det finns steinerpedagogiska alternativ för dagvård och skola.

– Tack vare Mikaelskolan har det skett inflyttning till orten. Och samtidigt som Mikaelskolan mot alla odds har funnit sin plats har fördomarna mot verksamheten lättat. Nu kan man vara hos oss från att man är ett år gammal tills man går ut nian. Och nu finns det också planer på ett äldreboende i anslutning till skolan, säger Ljungqvist.