Rörliga vårdenheter lyfts fram

Lyssnade. Göran Karlsson och Veikko Wigren deltog i informationen på Lärkkulla i kväll. Bild: Niclas Erlin

Förändringsförslagen inom vården presenterades för invånarna i Raseborg.

Kvällens presentation av förändringsförslagen inom vårdservicen i Raseborg bjöd inte på några stora överraskningar för den som hade följt med nyhetsrapporteringen i dag.

De alternativ som grundtrygghetsdirektören Jeanette Pajunen presenterade innehöll de centrala element som redan under dagens lopp hade luftats i offentligheten: En koncentrering av läkarmottagningen, kompletterande service genom mobila enheter och en stängning av ålderdomshemmet i Bromarv.

Två modeller

Två olika förändringsförslag lades fram inför den 60 personer stora publiken på Lärkkulla i Karis.

Det ena bygger på öppen hälso- och sjukvårdsmottagning fem dagar i veckan på Ekenäs hälsocentral och två dagar i veckan på Karis hälsocentral.

– Det är en märkbar förändring för Pojoområdet, sade Pajunen och förklarade att kommundelen i det här alternativet skulle mista sin hälsocentral.

I modellen stängs också Tenala hälsogård, Bromarv hälsogård och rådgivningen i Svartå. Vårdverksamheten i Österby skola upphör också.

I stället får invånarna räkna med vårdservice genom mobila enheter. På det sättet kunde man sköta bland annat vaccinationer, hälsogranskningar, receptförnyelser, barn- och mödrarådgivning, minnes- och seniorrådgivning och mental- och missbrukarvård.

– Vi har tänkt oss två mobila enheter, sade Pajunen och berättade att tanken är att staden köper fordonen som kunde vara bussar eller husbilar.

Som fördelar med det här alternativet nämnde hon att läkarna är på samma ställe och att verksamheten blir mer flexibel.

– Vi skulle kunna ge mera service till Bromarv, Tenala och Svartå än vi kan ge i dag.

Till nackdelarna hör längre väg till läkarna för en del av invånarna.

Det här alternativet skulle enligt tjänstemännens beräkningar spara över 270 000 euro per år, då man inte räknar med de interna hyrorna.

Inga mobila enheter

Det andra alternativet bygger på öppen hälso- och sjukvårdsmottagning fem dagar i veckan på Ekenäs och Karis hälsocentraler. Pojo hälsocentral blir kvar, men Tenala hälsogård, Bromarv hälsogård och rådgivningen i Svartå stängs. Hälsovården i Österby skola avslutas.

I den här modellen ingår inga mobila enheter.

- I praktiken betyder det att alla andra mottagningar försvinner och alla verksamhet koncentreras till tre ställen, sa Pajunen.

- Ett sådant här förslag skulle innebära ökade behov av utrymmen i Ekenäs.

I den här modellen minskar driftskostnaderna med 80 000 euro per år, men någon besparing i fastighetskostnader ger det inte eftersom lösningen delvis kräver ersättande utrymmen. Jeanette Pajunen konstaterade att modellen i praktiken skulle leda till ökande utgifter för staden.

Pajunen betonade att det inte finns något beslut att stänga Bromarfhemmet

– Det är ett förslag bland flera, sade hon och konstaterade att fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

En stängning av enheten beräknas spara staden cirka 920 000 euro per år.

Saklig diskussion

Invånarna tog emot de framlagda förslagen med ett lugn. Någon proteststämning rådde inte.

Mona Wickström sade att de mobila enheterna låter som en god idé och hon påpekade att fordonen borde vara tillräckligt stora så att man på en och samma gång kan erbjuda mycket service. Samtidigt drog hon en lans för hälsocentralen i Karis, som hon anser ligger centralt.

Mikko Luukkonen reagerade på påpekandet bland tjänstemännen att det i hälsocentralen i Ekenäs är för trångt för att mer verksamhet ska få rum. Mot den bakgrunden kunde hälsocentralen i Karis gott användas fullt ut, sade han.

Luukkonen sade att avståndet mellan Ekenäs och Karis är lika långt i båda riktningarna och att hälsostationen i Ekenäs därmed inte borde behandlas som om den var helig.

Mer läsning