Rörläckan är reparerad

Det spruckna röret som gjorde att stora delar av Ingå kyrkby blev utan vatten under onsdagen är reparerat. Vattentillförseln till fastigheterna fungerar som vanligt igen.

Orsaken till det spruckna röret var en meterlång vass sten som hade pressats mot röret under en längre tid. Det var också en sten som orsakade ett motsvarande läckage i höstas.

– Själva röret är inte i dåligt skick, men precis som förra gången handlade det här om en sten som hade lämnats kvar under byggnadsskedet och som under många års tid har skavt mot röret tills det sprack. Skakningarna från den tunga trafiken i form av till exempel bussar och båttransporter har troligtvis bidragit till det här, säger Ingå kommuns tf. tekniska chef Ilkka Rissanen som även leder vattentjänstverket Ingå Vatten.

Ingå kommun har totalt över 40 kilometer vattenrör och det är inte uteslutet att det kan finnas flera stenar som på sikt kan orsaka en motsvarande situation.

Att byta ut vattenröret på området mellan torget och Kommungården är ändå inte aktuellt i det här skedet, eftersom röret i övrigt är i gott skick och ett så omfattande arbete skulle leda till ett betydligt längre uppehåll i vattentillförseln.

Rörläckan upptäcktes ca klockan 7.30 på onsdagsmorgonen. Efter några timmar fick de drabbade fastigheterna på västra sidan om Ingå å vatten från kommunens reservvattentag. Nu fungerar vattentillförseln som vanligt igen.

Mer läsning