Rökare kan portas från den egna balkongen

Ny lag. Från och med årsskiftet är det lättare att ansöka om rökförbud på bland annat balkonger.Bild: Lina Enlund

Sedan årsskiftet är det lättare för bostadsbolag att söka om rökförbud på bland annat balkonger.