Röda Korset fortsätter i Ingå

Det familjegrupphem som startar i Ingå kommer att skötas av Röda Korset och inte upphandlas. Kommunen vill trygga en kontinuitet för de unga asylsökande.