Riskabel korsning ersatt med tunnel

I Dragsvik har en bro av plåt byggts in under järnvägsspåret så att den farliga plankorsningen ska kunna stängas. Bild: Johanna Lemström

Ytterligare en farlig järnvägskorsning är snart borta. I helgen lades en brotrumma in under järnvägen i stället för plankorsningen i närheten av Dragsviks hållplats.

Raseborgsföretaget Ralf Ajalin har under veckoslutet färdigställt ett brobygge i närheten av Dragsvik gård. Plankorsningen över järnvägsspåret stängs och ersätts av en bro, eller tunnel, som gör att m...