Rinne till Yle: Konstig lösning strax före valet – SDP kräver att reformen respekterar grundlagen

SDP kräver att det fortsatta arbetet med vårdreformen bygger på en respektfull anda och förlitar sig på grundlagen.

Regeringens beslut att avgå kommer inte som en överraskning, säger SDP:s ordförande Antti Rinne till Yle.

– Men en konstig lösning i en situation då det bara är några veckor till valet, säger Rinne till Yle.

Rinne säger sig vara orolig för de politiska förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap som börjar på sommaren. Att vårdreformen inte gick igenom ser Rinne inte som en överraskning.

– Regeringen har försökt driva reformen utan att lyssna på experter eller på oppositionens kritik. Regeringen har själv satt sig i den här situationen.

I ett pressmeddelande skriver Socialdemokraterna att Centern och Samlingspartiet glömde bort syftet med reformen. Regeringen får också kritik för att inte ha fått till stånd en reform som följer grundlagen.

– Vårdreformen föll på sin egen omöjlighet. Samlingspartiet och Centern hade en överenskommelse som lovade Samlingspartiet en marknadsdriven vårdmodell och en landskapsreform till Centern. Det var ett avgörande fel i regeringens verksamhet. Människornas behov slarvades bort i maktspelet, skriver SDP i ett pressmeddelande.

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av vårdreformen där man lyssnar på sakkunniga.

– Nu borde man utgå från de ursprungliga målsättningarna för reformen och ta fasta på bättre och jämlikare tillgång till vård, fungerande vårdkedjor och ett samarbete mellan social- och hälsovården som bromsar kostnadsökningen, säger Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock i ett pressmeddelande.

Enligt FSD ska den fortsatta vårdreformen bygga på större självstyrande vårdområden.

– Socialdemokraterna har konsekvent försvarat de språkliga rättigheterna i samband med vårdreformen. Nu finns en chans att behålla fungerande svenska servicestrukturer och trygga service på svenska bättre än i regeringens marknadsmodell, säger Kock.