Riksväg 25 med på lista för skötselprioritet i stomnätet – inga stamvägar med

Riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä kommer på plats 16 då det gäller prioritet för skötsel av landsvägar i det riksomfattande stomnätet. Då det gäller järnväg är kustbanan mellan Helsingfors och Åbo av högsta prioritet.

Kommunikationsministeriet ber nu om utlåtanden till ett utkast om förordning om stomnätet för landsvägar och järnvägar och deras servicenivå.

I utkastet föreslås det att det stiftas en ny förordning om stomnätet. I utkastet ingår det även information om servicenivån som ska följas på lands- och järnvägar.

Trafikmängd och regional åtkomlighet avgör

Syftet med utkastet är att säkerställa vilka landsvägar och järnvägar som hör till det riksomfattande stomnätet, samt att säkerställa att servicenivån på dessa vägar är högre än servicenivån på andra väg- och bannät.

Som kriterium för att definiera stomnätet har man använt trafikmängden av landsvägar och järnvägar, regional åtkomlighet och trafiknätets helhet. I definitionen av stomnätet beaktas också det transeuropeiska transportnätet – ett projekt för att maximera logistiken inom infrastruktur och transport i Europeiska unionen. I bedömningen beaktas också nuläget och förutsägelser om utvecklingen.

Kommunikationsministeriet menar att säkerställning av enhetlig och hög servicenivå på resor och transporter främjar näringslivets konkurrenskraft och åtkomligheten mellan olika områden.

Ministeriet ordnar ett öppet samråd om förordning till stomnätet, om vilket ska informeras senare.

Helsingfors–Åbo viktigaste järnvägen

Till de tre främsta landsvägarna i stomnätet hör riksväg 1 Helsingfors-Åbo, riksväg 2 Helsingfors–Björneborg och riksväg 3 Helsingfors–Tammerfors–Jalasjärvi.

Riksväg 25 Hangö–Mäntsälä kommer på plats 16 på listan. Längst ner på listan, plats 19, finns riksväg 50, alltså Ring III. Med på listan finns inte stamväg 51 mellan Karis och Helsingfors. Inga stamvägar finns med på listan.

– Det är en självklarhet att riksväg 25 borde prioriteras högt. Allt annat hade varit tokigt. Hamnen i Hangö växer hela tiden och i fjol färdades över 200 000 långtradare till hamnen. I år tror jag att man kan nå upp till cirka 240 000. De siffrorna säger ganska mycket. Det kör frekvent tunga fordon på riksväg 25, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) håller på att bekanta sig med Kommunikationsministeriets förordning.

– Jag har den uppfattningen att alla vägar som används mycket prioriteras. Därför vet jag inte riktigt vad syftet med den här förordningen är, men jag ska kolla upp det. Jag vet att många varit oroliga över att stamväg 51 inte är med på listan, men inga stamvägar är med. Om det däremot skulle finnas stamvägar med på listan och 51:an inte var med så skulle det finnas orsak att vara orolig, men ingen vettig människa skulle nedgradera stamväg 51 då det är så livlig trafik där, säger Blomqvist.

I stomnätet för järnvägar toppas listan av järnvägen mellan Helsingfors och Åbo. Kustbanan prioriteras alltså i fråga om skötsel. Den rutten följs av Helsingfors–Riihimäki och Riihimäki–Tammerfors. Järnvägen mellan Karis och Hangö ingår inte i stomnätet.

– Om man fokuserar på persontrafik så förstår jag mycket väl att kustbanan prioriteras och inte järnvägen mot Hangö, men om man tänker på godstrafiken är järnvägen mellan Hyvinge och Hangö väldigt viktig och den borde elektrificeras, säger Strandell.

Thomas Blomqvist är nöjd över att kustbanan prioriteras.

– Man ska satsa på den och göra den bättre, fördubbla spåren och göra den snabbare. Det ända kloka är att förbättra det vi redan har och inte satsa och drömma om stora projekt för flera miljarder. Vi har all orsak att satsa på kustbanan, säger han.

Riksvägar som hör till stomnätet, samt dess prioritet

1) Riksväg 1 Helsingfors – Åbo (vägavsnitt 3–36)

2) Riksväg 2 Helsingfors – Björneborg (vägavsnitt 2–51)

3) Riksväg 3 Helsingfors – Tammerfors – Jalasjärvi (vägavsnitt 101–228)

4) Riksväg 3 Laihela – Vasa (vägavsnitt 246–252)

5) Riksväg 4 Helsingfors – Lahtis – Jyväskylä – Uleåborg – Keminmaa (vägavsnitt 102–426) – Rovaniemi

– Enare (vägavsnitt 428–553)

6) Riksväg 5 Lusi – S:t Michel – Kuopio – Idensalmi – Kajana (vägavsnitt 113–306)

7) Riksväg 6 Forsby – Kouvola – Imatra – Joensuu (vägavsnitt 116–350)

8) Riksväg 7 Helsingfors – Vaalimaa (vägavsnitt 1–42)

9) Riksväg 8 Åbo – Björneborg (vägavsnitt 103–202)

10) Riksväg 8 Ytterjeppo – Karleby (vägavsnitt 319–404)

11) Riksväg 9 Åbo – Tammerfors – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu (vägavsnitt 101–325 och 327–353)

12) Riksväg 12 Raumo – Tammerfors –Lahtis – Kouvola (vägavsnitt 101–232)

13) Riksväg 15 Kotka – Kouvola (vägavsnitt 1–8)

14) Riksväg 18 Seinäjoki – Laihela (vägavsnitt 1–10)

15) Riksväg 19 Jalasjärvi – Seinäjoki – Ytterjeppo (vägavsnitt 1–23)

16) Riksväg 25 Hangö – Mäntsälä (vägavsnitt 2–36)

17) Riksväg 29 Keminmaa – Torneå (vägavsnitt 1–3)

18) Ringväg 40 Åbo ringväg (vägavsnitt 1–6/1900 m)

19) Ringväg 50 Ring III (vägavsnitt 3–8)

Järnvägar som hör till stomnätet, samt dess prioritet

1) Helsingfors – Åbo

2) Helsingfors – Riihimäki

3) Riihimäki – Tammerfors

4) Tammerfors – Seinäjoki

5) Seinäjoki – Vasa

6) Seinäjoki – Uleåborg

7) Uleåborg – Kemi

8) Kemi – Rovaniemi

9) Uleåborg – Vartius

10) Tuomioja – Brahestad

11) Helsingfors – Lahtis

12) Lahtis – Kouvola

13) Kouvola – Kotka/Fredrikshamn

14) Kouvola – Villmanstrand

15) Luumäki – Vainikkala

16) Villmanstrand – Joensuu

17) Imatra – Imatra gräns

18) Idensalmi – Ylivieska

19) Kouvola – Kuopio

20) Kuopio – Kontiomäki

21) Jyväskylä – Pieksämäki

22) Jyväskylä – Äänekoski

23) Tammerfors – Jyväskylä

24) Riihimäki – Lahtis

25) Tammerfors – Raumo

26) Kumo – Björneborg

27) Kemi – Torneå

Allmänt om stomnätet

Servicenivån som ska upprätthållas på stomnätet för landsvägar bestäms utifrån vägavsnittens betydelse för trafiken.

På stomnätet för landsvägar av nivå 1 ska god och jämn färdhastighet tryggas. Hastighetsbegränsningen ska huvudsakligen vara minst 80 kilometer i timmen och på motorvägar huvudsakligen minst 120 kilometer i timmen. Det ska också finnas omkörningsmöjligheter med jämna mellanrum.

På stomnätet för landsvägar av nivå 2 ska även en så jämn färdhastighet som möjligt med beaktande av de lokala förhållandena tryggas. Hastighetsbegränsningen ska också här vara huvudsakligen minst 80 kilometer i timmen. På städernas genomfartsvägar och förbifartsvägar kan hastighetsnivån anpassas i enlighet med de lokala förhållandena.

Servicenivån på stormnätet för järnvägar bestäms enligt varje banavsnitts trafikprofil. På banor för persontrafik i stomnätet för järnvägar ska hastigheten huvudsakligen vara minst 120 kilometer i timmen. På banor för godstrafik i stomnätet för järnvägar ska hastigheten huvudsakligen vara minst 80 kilometer i timmen. På stomnätet för järnvägar ska särskilt beaktas banavsnitt med både person- och godstrafik.