Riksdagsledamöter lobbar för elektrifiering

Bild: VN-arkiv/Anton Malén

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Thomas Blomqvist (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Joona Räsänen (SDP) har lämnat in en gemensam budgetmotion om anslag för elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan.

Riksdagsledamöterna betonar vikten av banans elektrifiering för hela Västnyland och kräver att det snabbt förverkligas.

– Hangö–Hyvinge-banan är den enda banan för godstrafik i södra Finland som ännu inte elektrifierats. Banavsnittets elektrifiering skulle trygga såväl industrin i Västnyland som smidiga och kostnadseffektiva varutransporter också i framtiden, säger Anders Adlercreutz.

En elektrifiering av banavsnittet skulle även ha en klimatpolitisk betydelse eftersom det är viktigt att vi främjar miljövänliga järnvägstransporter framför landsvägstransporter, säger han.

Viktigt för Hangö hamn

– Varutrafiken genom Hangö hamn nådde 4,7 miljoner ton år 2016 och i maj det här året har hamnen gjort ett nytt månadsrekord. Hamnens styrkor är en snabb förbindelse till Kontinentaleuropa och snabb hantering av frakt, vilket fortsättningsvis kommer att framhävas inom industrin med tillhörande logistikkedjor, säger Joona Räsänen.

En elektrifiering av banan skulle dessutom ha samhällsekonomisk nytta och elektrifieringen skulle främja hela närområdets näringsliv, påpekar Räsänen.

Kan locka nya invånare

– Inom persontrafiken kunde en elektrifiering möjliggöra utvecklandet av en direkt tågförbindelse från Helsingfors via Karis till Hangö, säger Maarit Feldt-Ranta.

Direkta förbindelser är ur passagerarnas synvinkel eftersträvansvärda. Därför bör man långsiktigt sträva efter att främja sådana snabba förbindelser, säger hon.

– En utveckling av banavsnittet skulle också kunna gynna kommunerna i form av mer investeringar och nya kommuninvånare.

Planen uppdateras

En elektrifiering av banavsnittet togs upp redan år 2012, men konkreta åtgärder och en tillräcklig finansiering har saknats, säger Thomas Blomqvist.

Den tidigare elektrifieringsplanen har redan hunnit föråldras, men Trafikverket har nyligen inlett arbetet för att uppdatera planen.

– När planen blir färdig innan årsskiftet skulle det vara av yttersta vikt att den leder till konkreta åtgärder och att elektrifieringsprojektet kommer i gång så snabbt som möjligt, säger Blomqvist.

Mer läsning