Riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Ekenäs vill se bättre beredskap för oljeolyckor – "Kan ha allvarliga följder"

Johan Kvarnström reagerar på Gränsbevakningsväsendets besked. Bild: Jukka-Pekka Flander

Johan Kvarnström oroas av att Finlands beredskap för olje- och kemikalieolyckor beskrivs som bra, men otillräcklig. "Om den är otillräcklig kan vi inte vara nöjda och trygga", säger han

SDP:s riksdagsledamot – och Ekenäsbon – Johan Kvarnström reagerar i ett pressmeddelande på att Gränsbevakningsväsendet på sina finskspråkiga webbsidor uppger att Finlands nuvarande beredskap för bekäm...