Rigida system på Skåldöfärjan

Har Finferries inget system med en jourande förman dit en osäker färjförare kan ringa och fråga om hen får köra en extra färjtur eller fördröja en inplanerad?

På fredag kväll (24.8) går Sunnan II på grund vid Sommarö i Ekenäs skärgård. Det regnar, är lugnt och varmt, men det blir snabbt mörkt. Sjöbevakningen kommer till vår undsättning och vi förs iland. Allt går mycket lugnt och sansat till. Restaurangen Fem knivar öppnas så att vi har någonstans att vara. En ledig buss fanns inte att tillgå så taxi beställs. Vi är cirka 40 personer.

Taxibilarna dröjer. Det visar sig att våra nio taxibilar fått vänta på reguljär färjtur och väntetiden för de flesta av dem blir nästan en halvtimme. Färjföraren torde vara medvetandegjord på varför en grupp på nio taxibilar vill ha färjskjuts.

Taxibilarna kör över Skåldölandet, plockar upp oss på Sommaröstrand och är tillbaka vid färjan en stund senare. Då har färjan just lagt ut och är på väg mot fastlandet, den kommer tillbaka, lägger ner bommen och inväntar nästa reguljära tur som sker om cirka 25 minuter, kl. 0.00 för att vara exakt. Nio taxibilar med cirka 40 passagerare väntar. Taxametern tickar.

Ett alternativ, som mången bilist väljer, hade varit att köra över fartbegränsningarna för att hinna till färjan i tid. Tur nog valde inte taxichaufförerna det alternativet för hjortdjuren vi såg längs vägen var många.

Att ha nio taxibilar att vänta nästan en halv timme på båda sidor ger en sammanlagd väntetid på nästan nio timmar för nio näringsidkare. Dessa nästan nio timmar kan sättas i proportion till de tio minuter av färjförarens arbetstid som en färjtur tar. Många var säkert också de som under de knappa två timmar som taxibilarna var på uppdrag till Sommarö försökte få en taxi i Ekenäs.

Nu önskar jag fråga bolaget Finferries som sköter färjan varför principerna och systemen tydligen är så rigida att a) inga extra turer får köras eller b) ingen försening får uppstå så att en tur kan vänta på bilar som bevisligen är på kommande. Denna gång var det ju verkligen fråga om en olycka, vi hade inte varit på "gulej" till restaurang Fem knivar. Jag vill inte ha svaret att en taxibil inte är ett utryckningsfordon.

Jag vill heller inte klandra den i jobb varande färjföraren eftersom jag utgår från att hen gjorde sitt jobb utifrån de principer hen blivit lärd och uppmanad att följa. Men jag undrar om hen är helt utlämnad åt sitt eget öde. Har Finferries inget system med en jourande förman dit en osäker färjförare kan ringa och fråga om hen får köra en extra färjtur eller fördröja en inplanerad? Uppenbarligen vågar en färjförare inte ta risken att köra extra turer, att ge extra service. Vad hade hänt om hen gjort det?

Lena Johansson Karis