Restriktioner på äldreboenden behövs trots att vaccineringen startat

De flesta kommuner i Västnyland har begränsat besök på äldreboenden till en halv timme. Men Hangö har valt en ännu striktare linje.

Hangö sticker ut bland de västnyländska kommunerna genom att staden har begränsat besöken på äldreboenden till femton minuter i stället för trettio som i de övriga kommunerna.– Vi har tänkt att det är...