Restriktioner hävs: Tillåtet att sjunga och dansa i hela landet igen

Nu blir det tillåtet att dansa och sjunga i hela landet igen. Bild: Timo Kari

Finland avvecklar coronarestriktionerna stegvis i enlighet med regeringens hybridstrategi. Det följande steget är att lätta på de begränsningar som gäller landets restauranger.

Regeringen har beslutat att lätta på restriktionerna för landets restauranger.

I de områden där spridningsfasen råder kommer bland annat sång- och dansförbudet att försvinna. Dessutom kommer inte längre hela Nyland att omfattas av spridningsfasens restriktioner, utan endast städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

För tillfället råder begränsningar av såväl öppet- och serveringstiderna som kundantalet på restauranger i områden i accelerationsfasen. Dessa begränsningar kommer nu att slopas helt. I områden i spridningsfasen gäller de däremot fortfarande.

De nya begränsningarna träder i kraft under natten till fredag.

"Slopa alla restriktioner"

Från fältet har det kommit krav på att restriktionerna måste försvinna helt och hållet.

Exempelvis servicefacket Pam krävde i torsdags att restaurangrestriktionerna slopas helt från början av oktober.

Pam anser att det är orättvist mot restaurangägare att deras verksamhet begränsas medan alla övriga branscher fått börja verka under normala premisser.

För nattklubbarna i områden i spridningsfasen, dit bland annat huvudstadsregionen hör, innebär de nya bestämmelserna ändå inte några stora lättnader och de är fortfarande tvungna att sluta servera vid midnatt.

Restaurangförbundet Mara var snabba med att reagera på regeringens uppdaterade restriktioner. Förbundet anser att lindringen är ett steg i rätt riktning, men åtgärderna är inte tillräckliga.

Mara kräver nu att även de resterande restriktionerna slopas utan dröjsmål.

Gäller från och med den 1 oktober i landskapen Egentliga Finland, Södra Karelen, Österbotten och Satakunta, samt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Alkoholservering är tillåten klockan 07-24.

Restaurangerna för vara öppna klockan 05-01.

Barer får välkomna hälften av det normala kundantalet såväl inomhus som utomhus. Matställen får däremot välkomna 75 procent av det normala kundantalet.

Inomhus måste alla besökare ha en egen sittplats.

Sång- och dansförbudet samt kravet på en egen sittplats utomhus försvinner.

Gäller från och med den 1 oktober på alla övriga håll i landet.

Inga begränsningar för antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Restauranger är fortfarande skyldiga att se till att allmänna hygienkrav efterföljs och att kunder kan hålla distans till varandra.