Restaurang bröt mot alkohollagen - stängdes vid granskning

Förra helgen kontrollerade räddningsverket och polisen i Västra Nyland 73 restauranger. En måste stängas och två anmäldes för brott mot alkohollagen.

Polisen fäste vid kontrollerna särskild uppmärksamhet vid hur berusade kunderna var, ifall restaurangen sålde till minderåriga och hur tillståndsärendena var skötta. Överlag var polisen nöjd med resultaten, i de flesta restauranger var allt skött till belåtenhet. Några hygienbrister anmäldes till livsmedelsmyndigheterna.

Räddningsverket kontrollerade främst att utrymningsvägarna var utmärkta och fungerande. I 22 restauranger fanns brister i utrymningsvägarna. Räddningsverket betonar att utrymningsvägarna måste vara handikappanpassade och att dörrar ska gå att öppna lätt inifrån.