Resecentret startar med brobygge

Långkörare. Järnvägsbron i Karis har diskuterats i flera år. Nu ser en förnyelse ut att bli verklighet. Bild: Arkiv

Trafikverket och Raseborgs stad har förhandlat om ett avtal om en övergångsbro över bangården i Karis samt en underfart och ett resecenter på banområdet. Det ser ut att bli byggstart redan i höst.

Uppförandet av Karis resecenter utgör en viktig del av att utveckla Karis centrum, där kollektivtrafikfunktioner flyttas till det så kallade resecentrets område. Det blivande resecentret betjänar buss-, tåg- och taxiresenärer och möjliggör en smidig reskedja mellan dem.

Ett av de yttersta målen för resecenterhelheten är att förnya järnvägsbron, som är i dåligt skick.

I anslutning till brobygget byggs en underfart under bangården, som i nuläget sträcker sig bangårdens mittersta perrong, det vill säga halvvägs under bangården.…

Trafikverket på två stolar

Stadsstyrelsen godkände i måndags ett avtal med Trafikverket om Karis järnvägsövergång, underfart och resecenter.

Avtalet omfattar planering, byggande, ägande och kommande underhåll av leder och samtliga konstruktioner som ansluter sig till projekthelheten. Genom att bygga en underfart möjliggörs fotgängartrafik söderifrån till norrom bangården och tvärtom.

Enligt avtalet mellan parterna är Trafikverket både ansvarig byggherre och byggare av objektet. Raseborgs stad är en av byggentreprenadens avtalsparter. Staden deltar i byggherreverksamheten genom att se till att byggandet sker avtalsenligt.

Efter det att projektet har blivit klart kommer staden att äga övergångsbron, allmänna områden enligt detaljplanen och de byggnader som ansluter sig till resecentret.

Miljonprojekt

Den preliminära kostnadskalkylen är cirka 4,5 miljoner euro. Stadens investeringsanslag för projektet är 3,3 miljoner euro för åren 2017-2019, med tyngdpunkten på år 2018. För projektet har år 2017 reserverats ett anslag om 1 miljon euro.

Byggnadsplaneringen genomförs enligt planerna i höst och byggandet inleds på senhösten. Projektet blir färdigt ett år senare, det vill säga hösten 2018.

Entreprenören ska väljas i sommar.