Representanter till möten och stämmor utsågs

Stadsstyrelsen i Raseborg har utsett en rad representanter till möten och stämmor som hålls i april.

Jan Lindholm föreslås bli Mikael Nylunds efterträdare på posten som stadens representant i Ekenäs Energis styrelse. På bolagsstämman som hålls den 8 april representeras staden av Thomas Flemmich.

Till Raseborgs representant vid Västra Nylands folkhögskolas samkommunstämma utsågs stadsstyrelsens ordförande Anders Walls. Stämman hålls den 24 april.

Dagen därpå, den 25 april, är det dags för Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte i Kimitoöns kommun.

Antalet representanter som får utses baseras på antalet invånare med svenska som modersmål. För varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare får en representant utses, dock inte fler än tio per kommun.

Raseborg hade 18 020 invånare med svenska som modersmål per den 31 december 2017 och således skulle maxantalet på tio ledamöter utses.

Ordinarie medlemmar är Werner Orre, Kerstin Ilander, Jan-Mikael Ekholm, Johan Berglund, Ann-Britt Lindgren, Sylva Heerman, Holger Wikström, Torolf Bäckman, Mats Lagerstam och Harry Yltävä.