Rent mjöl i påsen när fibernät byggs i Västnyland

I mobilnätet delar man alltid kapaciteten med andra som samtidigt använder samma nät, uppladdningshastigheten är ofta usel i jämförelse med nedladdningshastigheten, och bägge har ett brett variationsintervall.

Det är beklagligt att Jan Wahlstedt känner sig lurad av Telia i anknytning till installationen av den fiberanslutning han beställt i Esbo(VN 30.10). Vi vet inte hur bra han känner till Karis telefon varför vi kort vill förklara vårt tillvägagångssätt.

Som liten, kundägd lokaloperatör är vår verksamhet öppen och diskuterande. Vår uppgift är att bygga förmånliga och högklassiga anslutningar och kommunikationstjänster för våra kundägare, inte att maximera rörelsevinsten. Vi har redan i tolv års tid levererat fiberanslutningar ända fram till hemmen.

Prissättningen för våra anslutningar är zonbaserad. Den totala kostnaden för småhusets fiberanslutning rör sig normalt mellan 1 250 euro i tätorter och 3 200 euro på landsbygden. Under områdets byggprocess omfattar engångsutgiften grävarbetet ända fram till fastigheten samt installationsarbetet i hemmet. De som beställt tjänster får även ett modem och en wlan-sändare.

Ifall ett specifikt antal anslutningar krävs för att ett byggbeslut ska göras på ett nytt område får invånarna öppet bekanta sig med den förbestämda anslutningsmängden i försäljningsmaterialet. Avtalen som ingåtts bekräftas (eller undantagsvis hävs) efter ungefär två månaders försäljningstid.

Vi kommer alltid överens om fiberkabelns rutt på tomten tillsammans med kunden, så att det blir så ändamålsenligt och lätt att återställa som möjligt. De lokala gräventreprenörer vi använder oss av har genom årens lopp gjort tusentals gårdsgrävningar för vår del, och tackas ofta för ett fint utfört arbete.

Månadsavgifterna för våra tjänster är lätta att hitta på vår hemsida. Vid granskning av månadsavgifter bör man dock beakta tjänsternas egenskaper. I det fasta nätet är det möjligt för oss att garantera kvaliteten på fiberbredbanden. Hastigheten är jämn och stabil, eftersom man inte delar sin kapacitet med någon annan. Man får den hastighet vi utlovar. I mobilnätet delar man alltid kapaciteten med andra som samtidigt använder samma nät, uppladdningshastigheten är ofta usel i jämförelse med nedladdningshastigheten, och bägge har ett brett variationsintervall.Det bredband vi säljer med hastigheten 100/100 Mbit/s är även i praktiken 100/100 Mbit/s. Däremot varierar nedladdningshastigheten för ett mobilabonnemang på 100 mega från den i insändaren nämnda operatören mellan 4-100 Mbit/s, och uppladdningshastigheten är högst hälften av detta.

Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor på förhand och vid beställningstillfället. Vi berättar gärna mer ingående om hur vi fungerar, det är bara att höra av sig.

Jonna Kankaanpää, försäljningschef, Karis telefon Ab

Mer läsning