Remiss för servicehemstomter

På två tomter bakom Raseborgs stadshus önskar Mediset Hoivarakentajat för vårdbolaget Attendos räkning bygga två servicehemsbyggnader. Bild: Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg var i måndags inte redo att godkänna ett utkast till legoavtal för två tomter på Ekåsenområdet. Byggföretaget Mediset Hoivarakentajat vill hyra tomterna och bygga servicehem på platsen.

Mediset Hoivarakentajat har för vårdjätten Attendos räkning sökt efter en plats där man kan bygga ett nytt servicehem i Raseborg. Attendo vill flytta verksamheten från servicehemmet Rosinne i Leksvall eftersom utrymmena där dras med dålig inomhusluft.

Efter genomgång av tomtutbudet och diskussioner med staden har man kommit fram till att ett parkområde på Ekåsenområdet, bakom stadshuset, vore lämpligt. En fördel är att området kan delas upp i två byggplatser.

Stadsstyrelsen fick i måndags ta ställning till ett utkast till ett 50-årigt legoavtal för området.

– Men efter omröstning beslöt vi remittera frågan. Vi vill ha koll på helheten utifrån områdets planering. Styrelsen vill också kolla hyresnivån, om den kan justeras uppåt, säger styrelseordförande Anders Walls, SFP.

Omröstningen slutade 5–4. För remiss röstade Walls, Mats Lagerstam, SDP, Anita Westerholm, SFP, Filip Björklöf, SFP, samt Linnéa Henriksson, SFP. För fortsatt behandling röstade Isabella Alén, Jan-Mikael Ekholm, Miikka Soivio och Kimmo Koivunen.

Camilla Grundström, SDP, var inte närvarande på styrelsemötet, inte heller hennes ersättare Nina Wessberg. Kati Sointukangas (Gröna) var inte närvarande när den här paragrafen behandlades.

Mer läsning