Remiss för budget och ekonomiplan i Raseborg

Raseborgs stads externa utgifter enligt budgetförslaget för 2020. Bild: Skärmavbild/raseborgs stad

Stadsstyrelsen i Raseborg påbörjade i går kväll behandlingen av förslaget till budget för nästa år och ekonomiplan för åren 2020–2022.

Allmänt kan nämnas att Raseborgs budgetförslag för år 2020 visar ett underskott på 0,4 miljoner euro. Stadens egen verksamhet har ett underskott på 0,9 miljoner euro, men affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,5 miljoner euro och snyggar därigenom till siffrorna.

Investeringarna år 2020 planeras uppgå till 12,1 miljoner euro, vilket är 1 miljon euro mindre än i år.

Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet uppgå till 117,8 miljoner euro eller 4 317 euro per invånare. Under nästa år beräknas lånebördan öka med ytterligare 3,4 miljoner euro.

På intäktssidan räknar man nästa år med att kommunalskatten ska inbringa 103,5 miljoner euro. Men skattekortsreformen som innebar en rejäl smäll för årets bokslut är en osäkerhetsfaktor. Fastighetsskatt räknar staden att ska ge 11,5 miljoner euro och samfundsskatten inemot 4,3 miljoner.

Bland stadens externa utgifter sticker social- och hälsovården ut på samma sätt som tidigare. Över hälften av de externa kostnaderna hör till den här kategorin, bildningen är en annan stor del med 23 procent av utgiftskakan.

Stadsstyrelsen remitterade nu ärendet för vidare beredning och fortsätter sin behandling måndagen den 11 november.

Mer läsning