Rektorer för svenskspråkiga yrkesinstitut: "Vi känner oss förbisedda"

Bild: VN-ARKIV

Sex svenskspråkiga institutioner för yrkesutbildning i Finland upplever att myndigheterna driver igenom en utbildningsreform utan att ge ut svenskspråkig information i tid.

Sex svenskspråkiga institutioner för yrkesutbildning i Finland är missnöjda med myndigheternas kommunikation i reformarbetet med andra stadiets yrkesutbildning.

Yrkesinstituten Axxell, Prakticum, Inveon och Optima har tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Folkhälsans Utbildning skickat en klagan till riksdagens justitieombudsman och krävt att all information som gäller reformen från första början ska finnas tillgänglig på både svenska och finska.

Enligt klagan, som undertecknats av skolornas rektorer, har myndigheterna varit väldigt långsamma med att ge ut information på svenska, vilket försvårar utbildarnas förberedelser inför reformen.

–  Den svenska översättningen har kommit alltför sent eller uteblivit. Till exempel erhöll vi den svenska versionen av ansökan om anordnartillstånd två timmar innan ansökan skulle inlämnas. Nya examensgrunder skall tas i bruk den 1 augusti 2018 och ännu har inte svenskspråkiga versioner av dessa kommit, skriver rektorerna i sin klagan.

–  Vi känner oss förbisedda och upplever att förståelsen från ansvariga myndigheter inte alltid finns.

Enligt rektorerna är tidtabellen för reformen stram, och bristen på svenskspråkig information försvårar läget ytterligare.

–  Undertecknade vill ha samma verksamhetsförutsättningar som våra finskspråkiga kolleger, med andra ord vill vi ha all information samt allt material på svenska samtidigt som våra finskspråkiga kolleger får tillgång till det på finska, står det i klagan.

Yrkesutbildningens reform innebär bland annat att yrkesinstitutens examensgrunder genomgår förändringar under åren 2018-2019.

Mer läsning