Rektorer för Ekenäs gymnasium och Katarinaskolan utsågs

Johan Nilsson har valts till rektor för Ekenäs gymnasium och Tove von Schantz för Katarinaskolan.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion utsåg i går kväll vem som ska leda Ekenäs gymnasium respektive Katarinaskolan i Karis.

Det blir Johan Nilsson som värvar rektorskapet i Ekenäs gymnasium, medan Tove von Schantz har valts till rektor för Katarinaskolan. Bägge tillträder den 1 augusti.

Johan Nilsson arbetar för närvarande som studiehandledare och vice rektor i Hangö gymnasium, medan Tove von Schantz är tf rektor i Katarinaskolan.

Ansökningstiden för tjänsterna gick ut den 10 mars. Jobbet i Ekenäs söktes av Johan Nilsson, Petra Blomqvist, Martin Holmberg, Katarina Rejman och Annette Forsman-Sundvik inom utsatt tid. De två sistnämnda återtog senare sina ansökningar.

Samtliga sökande bedömdes behöriga för tjänsten och intervjuades av en intervjugrupp. Gruppen bestod av Sandra Ahtola, ordförande för bildningsnämndens svenska sektion, Johan Kvarnström, vice ordförande i bildningsnämndens svenska sektion, bildningsdirektör Tina Nordman och undervisningschef Elisabet Ehrstedt.

– Vi valde Johan Nilsson bland annat på basis av ansökningshandlingarna och intervjun. Han har en modern helhetssyn på skolans och lärarens roll och lång erfarenhet av kommunal förvaltning, säger Ehrstedt.

Med i stort sett samma motiveringar föll valet på von Schantz till rektorsjobbet i Karis. Det jobbet hade även Thea Liljestrand och Charlotta Allamo sökt. Alla tre har behörighet för tjänsten och intervjuades av intervjugruppen.

Mer läsning