12 000 rekryter inleder sin tjänstgöring – 800 kommer till Nylands brigad

Det börjar. I dag inleder 12 000 rekryter sin tjänstgöring. Bild: Arkiv

I dag inleder cirka 1 800 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs och vid Kustbrigaden Kyrkslätt. Coronaviruset kommer att påverka rekryternas vardag.

På måndagen inleder 800 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs. På amma gång hälsar Kustbrigaden, som verkar i Obbnäs i Kyrkslätt, cirka tusen rekryter välkomna. Marinen utbildar årlige...