Rekordhöga smittsiffror i landet – ovaccinerade löper 33 gånger större risk att behöva intensivvård

Social- och hälsovårdsministeriets ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki säger att vårdkapaciteten i Finland fortfarande räcker till. Arkivbild. Bild: Statsrådets kansli/SPT

Ökad belastning på sjukvården, rekordhöga smittsiffror och en sjunkande vaccinationstakt. Så ser epidemiläget i Finland ut för tillfället, meddelade hälsomyndigheterna under sin veckovisa coronapresskonferens på torsdagen.

Både i Finland och på global nivå fortsätter coronaläget att försämras. Dessutom leder höstrusket till att allt fler träffas inomhus, samtidigt som vaccinationstakten i hela landet har saktat ner märkbart.

I onsdags rapporterades ett av epidemins hittills högsta smittal i Finland, totalt 1 151 nya fall. Följande dag slogs rekord med 1 259 nya fall.

Fortfarande gäller faktumet att en majoritet av de som bekräftats smittade är ovaccinerade. Dessutom löper de ovaccinerade en mångfalt högre risk att insjukna i en allvarlig form av covid-19.

– Utan vaccin är risken för att behöva specialiserad sjukvård 19 gånger högre än för vaccinerade, och hela 33 gånger högre vad gäller behovet av intensivvård. Ju äldre man är, desto högre är också risken, sade Institutet för hälsa och välfärds projektchef Anna Katz under hälsomyndigheternas veckovisa presskonferens om coronaläget på torsdagen.

Stora skillnader i incidensen

Under den senaste veckan bekräftades 5 900 nya coronafall i Finland. Det är 700 fler än veckan innan.

Det ökade antalet smittfall avspeglas också direkt i landets incidens, som under veckorna 44-45 steg till 199. Under de föregående två veckorna var incidensen 142. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Även i detta fall är det stor skillnad i siffrorna mellan dem som vaccinerats och dem som inte tagit vaccinet. De senaste två veckornas smittsiffror från Helsingfors visar att incidensen bland ovaccinerade är 827, medan den bland de som fått en vaccindos är 284. Bland de som fått två eller tre vaccindoser är incidensen 136, vilket innebär att den bland ovaccinerade är över 6 gånger så hög som bland dem som är fullt vaccinerade.

Experterna betonade även att julen och julfestsäsongen närmar sig, vilket för många kan innebära flera tillfällen då risken för smittspridning är högre än i den normala vardagen.

– Men det är fortfarande ett tag kvar till julen så man hinner bra vaccinera sig om man ännu inte gjort det, sade Social- och hälsovårdsministeriets ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Även i år rekommenderas att man firar jul med den egna bekantskapskretsen. För dem som trots allt vill bege sig ut och fira i nattlivet kom Katz med en påminnelse.

– De som väljer att skaffa sig ett giltigt covidintyg genom att ta ett negativt coronatest bör minnas att de inte skyddar sig själva från smittan på detta vis, sade hon.

Läget på landets sjukhus

Det försämrade coronaläget har lett till en ökad belastning på sjukvården. Jämfört med den senaste veckan har ingen anmärkningsvärd ändring inträffat, men ser man till flera veckor bakåt har belastningen ökat märkbart.

Under förra veckan lades 137 nya coronapatienter in på vårdavdelningar, medan siffran under de senaste veckorna rört sig mellan 110 och 135. Intensivvårdsavdelningarna runtom i landet fick 31 nya patienter förra veckan. En vecka tidigare var antalet 20.

Enligt Voipio-Pulkki räcker vårdkapaciteten i landet fortfarande till, även om läget förvärrats. Det innebär att det inte finns några skäl att låta bli att söka sig till sjukvård ifall man är i behov av det.

Hälsomyndigheterna uppskattar att Finland har kapacitet att vårda omkring 50 intensivvårdspatienter samtidigt. För tillfället uppgår antalet patienter till 38.

En del intensivvårdspatienter har flyttats från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till andra intensivvårdsavdelningar för att jämna ut belastningen. Sjukvårdsdistrikten är också förberedda på att flytta och ta emot patienter ifall ytterligare behov uppstår.

Nya coronafall på torsdagen: 1 259.

Nya sjukhuspatienter under förra veckan: 137.

Nya intesivvårdspatienter under förra veckan: 31.

Totala antalet coronarelaterade dödsfall: 1 236.

Totala antalet smittfall under hela epidemin: 173 632.