Rekordbudget önskas för kommuntekniken nästa år

Stora planer 2019. Underfarten vid Hemmning Elfvings väg ska förlängas mot Täktomvägen. Då får den ökande långtradartrafiken en ny rutt genom staden. Bild: Christoffer Holm

Investeringar Flera gatusaneringar, nyinvesteringar och den viktiga underfarten under järnvägen vid Korsmansgatan kräver en budget på 4,3 miljoner euro 2017. Förslaget tänjer rejält på stadens resurser.

Den årliga investeringsplanen för kommuntekniken i Hangö brukar vanligtvis stanna på runt en miljon euro, men 2017 gäller helt andra summor.

Den budget som tekniska verket gjort bygger på ett realistiskt behov men lär knappast vara förenlig med stadens ekonomi.

– Det ser ut som vi måste hålla budgeten på samma nivå som för i år, men behoven är helt klart större, säger Jukka Takala, tekniska verkets chef.

Behoven har lett till ett första budgetförslag på drygt 4 miljoner euro för kommuntekniken och ytterligare 1,3 miljoner för vattenverket.

Avgörande tunnelbygge

I år har tekniska verket en budget på 3,6 miljoner euro, men den inkluderar förutom kommuntekniken och vattenverket även intern service och markbyggnad. Då det första budgetförslaget för enbart två av sektorerna 2017 redan går på över 5 miljoner euro lär mycket budgetarbete återstå.

– Det får vi arbeta på i höst. Mycket ska diskuteras ännu, säger Takala.

Majoriteten av summan för 2017 är vikt för den nya underfarten vid Korsmansgatan. Den är ett samarbetsprojekt med Trafikverket och stöds med 5 miljoner euro från staten.

– Men beroende på hur tunneln byggs lär den kosta mellan 6 och 8 miljoner. Hur kostnaderna ska fördelas ska diskuteras under hösten, men därifrån har en summa på 2,5 miljoner euro kommit till budgeten, säger Takala.

Förhoppningsvis behöver staden inte stå för en så stor del. Utan det skulle budgeten landa på 1,8 miljoner euro, men än så länge hoppas tekniska nämnden på staden kan gräva fram och politikerna godkänna 2,5 miljoner extra till nästa års budget. Nämnden har behandlat och godkänt förslaget.

Gator sväljer mycket

Bland de andra projekten som planeras till 2017 finns flera rörsaneringar och asfalteringar. Den långsiktiga saneringen av Kapellhamnsvägen borde fortsätta på avsnittet Märsgatan-Tvärminnegatan. Det kostar 300 000 euro. Samma ska göras på Bromsaregatan, Muraregatan Hantverkaregatan och Lokföraregatan. Det kostar sammanlagt närmare 800 000 euro.

2017 ska Havsgatan också byggas om till gågata och på Hamngatan renoveras gångbanan vid hamnkajen. Bland de extra projekten finns en asfaltering av parkeringen utanför Idrottshuset för 150 000 euro. Vattenverket står också inför en renovering av vattentornet för 175 000 euro.

Ny ringväg 2019

2018 följer nästa sanering på Kapellhamnsvägen, då mellan Kadermogatan och Bryggaregatan. Dessutom har 200 000 euro reserverats för byggandet av gator på Drottningberg. Den totala budgeten är då igen nere på 1,2 miljoner euro.

2019 planeras två större projekt för att förbättra trafiksäkerheten och långtradartrafikens smidighet. 380 000 reserveras för en ny väg mellan Täktomvägen och Sandövägen. Den ska gå under järnvägen vid den existerande underfarten på Hemming Elfvings väg.

– Det skulle lugna ner långtradartrafiken i korsningen mellan Korsmansgatan och Appelgrensvägen, säger Takala.

På samma gång förbättras korsningen för att underlätta för långtradartrafiken.

Några långsiktiga projekt pågår också samtliga tre år. Förnyandet av gatubelysning och infrastrukturprojekt i Koverhar kostar vardera runt 200 000 euro per år. Varje år investerar Tekniska verket också runt 200 000 euro i nya maskiner: en grävtraktor 2017, en traktor med väghyvel 2018 och en traktor för fastighetsskötsel 2019.