Rejäla understöd till västnyländska bibliotek

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 497 000 euro i utvecklingsunderstöd för de allmänna biblioteken i området. Bild: Arkiv

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 497 000 euro i utvecklingsunderstöd för de allmänna biblioteken i området. Bland annat beviljades biblioteken i Sjundeå och Kyrkslätt 25 000 euro för olika projekt.

Totalt 64 projekt beviljades statsunderstöd. Sammanlagt 75 ansökningar skickades in till Regionförvaltningsverket i Södra Finland och ansökningarnas totala summa var 1,3 miljoner euro.

Flest understöd söktes och beviljades för att utveckla tjänsterna. Bibliotekets betydelse som inlärningsmiljö och samhällsaktör syntes i ansökningarna. Biblioteken utvecklar ännu starkt såväl kundernas traditionella läsfärdighet som via mediefostran även multi-litteracitet. Biblioteken utvecklar även sina verksamheter genom resultatrikt samarbete inom olika projekt.

Understöden beviljades med medel från undervisnings- och kulturministeriet.

Ingå bibliotek fick 2 000 euro för 3D-utskrift, Kyrkslätt bibliotek fick 25 000 euro för integrationsprojektet Kotona kirjastossa, Lojo bibliotek fick sammanlagt 22 500 euro olika projekt, Raseborgs stadsbibliotek fick 5 500 euro för marknadsföringsfilmer och videotutorials och Sjundeå bibliotek 25 000 euro för projektet Lainastosta kirjastoksi som ska göra biblioteksverksamheten mångsidigare och modernare.

Mer läsning