Också i Västnyland dyker muraler upp – regler styr var de får målas

Mjölbolstas nya ägare Raisa Kaipainen (bilden) och Torsten Ruger ville ge sjukhusbyggnadens vittrande fasad nytt liv och lät måla fågel Fenix där rappningen lossnat. Bild: Lina Enlund

Muralmålningar som täcker delar av eller hela husfasader är inte en så vanlig syn i våra trakter. I Pojo finns en höghusvägg som försetts med en målning och den kanske färskaste muralen tillkom nyss i Mjölbolsta. Tilltaget är ändå inte helt oproblematiskt.

Raisa Kaipainen och Torsten Ruger köpte Mjölbolsta i april i fjol och har sedan dess startat upp Hub Feenix i den gamla sjukhusbyggnaden – en plats för samvaro och kreativitet i olika former. In...