Regler för parkering på torget

Bild: Ksf Media-ARKIV

Staden har gjort upp en plan för trafikarrangemangen på Rådhustorget i Ekenäs. Samhällstekniska nämnden ska behandla planen på sitt möte på tisdag.

Redan tidigare har man kommit överens om att den östra sidan av torget reserveras för parkering.

Där blir rum för nästan 40 parkeringsplatser, 3 invaplatser och 2 familjeparkeringsplatser. För taxibilar och turistbussar reserveras egna platser.

På den andra torghalvan, det vill säga där bland annat taxibilarna finns nu, är parkering förbjuden. Dit koncentreras torgförsäljningen utanför sommarsäsongen. Under högsäsong kan också den östra torghalvan användas för torgverksamhet.

Mer läsning