Registreringen av småbåtar uppskjuten

Uppmaning. Staden har fäst lappar med information på oregistrerade småbåtar.Bild: Daniela Lillhannus

Många båtägare kommer till Hangö först i slutet av sommaren. Bland annat därför förlängs småbåtsregistreringen med ett par månader.