Registreringen av småbåtar uppskjuten

Uppmaning. Staden har fäst lappar med information på oregistrerade småbåtar. Bild: Daniela Lillhannus

Många båtägare kommer till Hangö först i slutet av sommaren. Bland annat därför förlängs småbåtsregistreringen med ett par månader.

Tiden för att registrera sin roddbåt gick egentligen ut redan den sista juni, men skjuts nu upp till slutet av augusti. Båthamnsförvaltare Thomas Skarpman förklarar tidsfristen med att jobbet att leta upp alla båtar varit betydligt större än väntat.

– Hangö stads stränder sträcker sig tillsammans över hundra kilometer, det är en lång sträcka. Därför har det tagit tid. Vi har haft ett par personer som gått längs med stränderna och fäst lappar på alla oregistrerade båtar.

Dessutom har vädret den här sommaren varit ovanligt dåligt, påpekar Skarpman. Många som bara vistas i Hangö på sommaren har kommit hit först i juli, och därför inte hunnit få information om registreringen. Vi tyckte att det var onödigt hårt att börja släpa bort båtarna så fort tiden gick ut.

Rättvist och enklare

Under våren beslutades att det inte längre kommer att vara gratis att förvara sin roddbåt eller aktersnurra på stränder ägda av Hangö stad. En årlig avgift på 30 euro kommer att införas i samband med registreringen av båtarna. Responsen på beslutet har från vissa håll varit negativ.

– För de flesta är själva avgiften inget problem, utan det är byråkratin som vissa irriterar sig på, menar Skarpman.

Varför ska då småbåtarna registreras?

– Meningen var att det ska bli bättre ordning på stränderna. Staden har också tidigare bogserat bort båtar som varit i väldigt dåligt skick, men nu går vi steget längre för att förebygga detta. Vi vill kunna få tag på ägaren vid behov.

Mer läsning