Regionutveckling ingen lönsam affär

Företagsutvecklingsbolaget Novago har fått ordning på sina finanser genom att fokusera på företag. Att utveckla regionen ger föga ekonomisk vinst på kort sikt.

Det är goda nyheter Novago har att komma med mitt i sommartorkan. Bolaget har lyckats vända den negativa ekonomiska trenden och betalar tillbaka ett 60 000 euros lån av kommunerna tidigare än planerat. Nästan hälften av lånet stod Lojo för, den andra hälften delades mellan Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå så att låneandelen står i proportion med kommunens storlek.

Novago har sedan år 2016 genomfört en rad åtgärder för att nå ekonomisk balans. Prototypsverkstaden i Lojo har lagts ner och två personer har sagts upp. Men den största nyttan har nåtts av att sluta administrera regionutvecklingsprojekten. Ekonomiskt var de en belastning för Novago, eftersom varje projekt som genomfördes krävde en egen andel på 25-30 procent av kostnaderna. Det har sakteligen tömt bolagets kassa.

Sedan 2016 har Novago valt att fokusera på sina nyföretagartjänster. I klartext betyder det stödtjänster för dem som funderar på att grunda ett eget företag eller hjälp till existerande småföretagare. De som redan har ett företag behöver oftast hjälp med rekrytering och ansökningar om understöd medan de som vill grunda ett företag får hjälp med att bygga upp en hållbar businessplan, en budget och en fungerande marknadsföring.

Av allt att döma är det en lönsam affär. Novago kan betala tillbaka hela sitt lån två år i förtid, vilket kommunerna sannolikt tacksamt tar emot.

Betyder då detta att regionutveckling inte lönar sig? Kanske inte ekonomiskt för den instans som bedriver den. Men resultaten av dylika projekt kan sällan mätas direkt i euro. Däremot skapar de positiva effekter på lång sikt genom satsningar som lockar folk till regionen med sina pengar eller genom att skapa nya arbetstillfällen.

Dessutom kan även nyföretagarverksamhet ses som regionutveckling. De två företagarna Peter Fagerström och Marco Esposito säger att de ville grunda ett nytt företag uttryckligen för att stärka regionens ekonomi (se artikel på sidan 8). Om alla bara köper varor på nätet eller på annan ort går pengaflödet förbi västra Nyland och läget blir bara sämre, lyder deras resonemang.

Och det är ju sant. Uppmaningen att använda lokala tjänster har yttrats många gånger förr men är fortfarande livsviktig för regionen. De lokala bären, bröden eller tjänsterna är måhända lite dyrare än priserna i stora kedjor, men alternativet står oss på sikt ännu dyrare: en utarmning av servicen i bygden.

Men ännu är vi inte där. I fjol grundades på Novagos område 533 företag. Siffran har stigit varje år sedan 2014, då siffran var 480. År 2016 spräcktes 500-gränsen och under de första sex månaderna i år har redan 319 nya företag grundats. Då mellan 200 och 250 företag slutar årligen är saldot några hundra företag på plus, varje år. Av de företag som startades i fjol använde sig 106 av Novagos tjänster. De här 106 företagen skapade 108 nya arbetstillfällen, vilket är en betydande mängd i våra små dimensioner.

Att så många dessutom tagit hjälp av Novago är positivt. Enligt undersökningar har nämligen de företag som använt sig av tjänster vid nyföretagarcentraler en betydande fördel jämfört med dem som inte använt dem. Efter fem år är 80 procent av de nygrundade företagen fortfarande verksamma, jämfört med bara 30–40 procent av dem som gjort allt utan hjälp.

Ur den synvinkeln är Novago definitivt en värdefull instans i regionen. Därför är det glädjande att bolagets egen ekonomi ser ut att vara i balans igen.

Mira Strandberg Reporter

Mer läsning