Regionförvaltningsverket förvarnar – nya coronabegränsningar att vänta i Nyland

Regionförvaltningsverket väntas komma med ett beslut beträffande de nya begränsningarna på onsdag. Bild: Ari Sundberg/SPT

Planen är att de sammankomstbegränsningar som för tillfället gäller i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda ska utvidgas till resten av Nyland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar att nya coronabegränsningar är att vänta inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Epidemiläget har försämrats inom sjukvårdsdistriktet och nu befinner sig hela området i epidemins accelerationsfas.

Regionförvaltningsverket anser därför att det är nödvändigt att införa de sammankomstbegränsningar som för tillfället är i kraft i enbart Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda, i hela Nyland.

Enligt regionförvaltningsverkets uppskattning kommer ämbetsverket att komma med ett beslut i frågan på onsdag. Planen är att de nya begränsningarna ska träda i kraft den 5 augusti och gälla fram till den 26 augusti.

Begränsningarna kommer bland annat att innebära att utomhusevenemang med över 50 deltagare måste arrangeras så att alla deltagare har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra. Några direkta krav på hur stort säkerhetsavståndet måste vara finns ändå inte.

För evenemang inomhus med fler än 10 deltagare måste alla deltagare ha möjlighet att undvika närkontakt till varandra, alltså kunna hålla ett avstånd på två meter.

Evenemangsarrangörer måste också se till att hygienkrav följs. Exempelvis måste deltagare ha möjlighet att tvätta händerna.