Regionförvaltningsverket förtydligar: Gym borde inte hyras ut till privatpersoner

Gymmen på många håll i landet är stängda fram till den 14 april för att hindra spridningen av coronaviruset. Bild: VN-arkiv

Regionförvaltningsverket efterlyser ansvarsfullhet och rekommenderar att gymägare inte hyr ut sina gym till enskilda familjer och sällskap trots att det fortfarande är möjligt.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förtydligar sitt tidigare beslut om att såväl offentliga som privatägda gym och motionshallar måste stänga på grund av coronaepidemin.

Enligt beslutet gäller stängningen inte privata sammankomster eller familjeverksamhet som bedrivs i gymmen, alltså är det enligt lag fortfarande möjligt att exempelvis hyra ut ett gym till en enskild familj som vill träna där eller en motionshall till ett sällskap som vill fira en födelsedag där.

Regionförvaltningsverket betonar nu att trots att denna möjlighet kvarstår rekommenderas det inte att man utnyttjar den. Sjukvårdsdistrikten har tidigare kommit med rekommendationen att man för tillfället ska begränsa och i den mån det är möjligt även undvika privata träffar och samlingar.

– Viruset beaktar inte om utrymmet är i normal användning eller om en privatperson hyrt utrymmet. Smittrisken ökar i alla lägen då personer är längre stunder i närkontakt med varandra. Vi efterlyser nu ansvarsfullhet av såväl aktörer som privatpersoner, säger regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen i ett pressmeddelande.

– Om epidemin inte tydligt börjar backa kan vi bli tvungna att leva med olika begränsningar ännu länge framöver.

Regionförvaltningsverkets beslut att stänga gymmen på många håll i landet gäller fram till den 14 april.