Regeringens rekommendationer ska bromsa virusspridning – "Oundvikligt att Finland blir epidemiområde"

Statsminister Sanna Marin (SDP) redogjorde för regeringens rekommendationer för att bromsa spridningen av coronaviruset på torsdagen. Bild: Niklas Tallqvist

Kampen mot coronaviruset i Finland hårdnar. Regeringen listade på torsdagen en lång rad åtgärder som syftar till att bromsa spridningen av viruset efter att pandemin nu är ett faktum.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering trappar upp sina åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna som coronaviruset och sjukdomen covid-19 orsakar. Till åtgärdspaketet hör bland annat en begränsning av större evenemang och en tilläggsbudget som ska täcka en del av de utgifter som spridningen av viruset ger upphov till.

– Vi rekommenderar att alla evenemang med fler än 500 personer ställs in fram till slutet av maj. Vi har förenings- och församlingsfrihet i det här landet, men regeringen rekommenderar att alla arrangörer av sammankomster gör riskbedömningar innan möten ordnas, säger statsminister Sanna Marin.

Hon understryker att regeringens rekommendationer bygger på information från Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

– Det är Regionförvaltningsverkens sak att se till att rekommendationerna tillämpas i praktiken, säger Marin.

Begränsning av hobbyer och idrott

Enligt kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet diskuterades allt mellan 500 och 1 000 personer när rekommendationerna om begränsningen av evenemang utformades. Finland valde att inte följa Estlands exempel och begränsa evenemang med fler än 100 personer.

– Vår siffra bygger på en helhetsbedömning. I kombination med alla andra åtgärder så är det här ett effektivt sätt att bromsa spridningen av viruset, säger Varhila.

Till de övriga åtgärderna hör regeringens rekommendation att alla finländare ska minska sin närkontakt med andra människor i samband med hobbyer och idrott på fritiden. Till listan på rekommendationer hör också uppmaningen att prioritera distansarbete och att skjuta upp utlandssemestern. De som återvänder från utländska högriskområden ska enligt regeringen stanna hemma i minst två veckor innan de återvänder till jobbet, daghemmet eller skolan.

– Det är i synnerhet viktigt att vi skyddar alla riskgrupper såsom äldre genom att hålla kontakt med våra nära och kära per telefon eller på ett annat sätt i stället, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Inga onödiga resor

Utrikesministeriet avrådde på torsdagen alla finländare från att resa utomlands. Regeringen uttrycker sig försiktigare. "Medborgarna bör följa reseanvisningarna och göra en reseanmälan i samband med nödvändiga resor", skriver statsrådets kansli i ett pressmeddelande.

Inom hälsovården ska testningen effektiveras utifrån infektionsläkarnas rekommendationer. Finland deltar även i finansieringen av att utveckla ett vaccin mot coronaviruset med fem miljoner euro.

– Finland blir förr eller senare ett epidemiområde. Det är bara en tidsfråga. Med de här åtgärderna hoppas vi bromsa epidemin i Finland så att hälsovården har kapacitet att vårda dem som smittas, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF).

Enligt minister Kiuru har Finland hittills lyckats väl i att spåra smittan, vilket har lindrat coronavirusets spridning.

– Vi har än så länge inte hittat smittade patienter som skulle finnas utanför så kallade smittkedjor, säger Kiuru.

Regeringen befarar att pandemins ekonomiska effekter kommer att slå hårt mot Finland. En tilläggsbudget är under beredning, men finansminister Katri Kulmuni (C) vill inte i detta skede säga hur stora belopp det handlar om.

– De offentliga finanserna kommer att påverkas när skatteinkomsterna minskar som en följd av coronaviruset. Staten kan komma företagen till mötes genom att till exempel flexa med betalningen av förhandsskatt som nu kan skjutas upp, säger hon.

Enligt Kulmuni borde de kommersiella bankerna visa sitt samhällsansvar och omförhandla tidtabellerna för återbetalningen av olika företagslån när företagen får betalningssvårigheter.

Mer läsning