Regeringen utökar antalet rekommendationer – kan bli aktuellt att förbjuda offentliga evenemang

Regeringen har än en gång förhandlat i Ständerhuset. Bild: SPT

Regeringen har uppdaterat sina rekommendationer till regionerna. Dessutom uppmanas både privata och offentliga arbetstagare att jobba på distans.

På torsdagseftermiddagen presenterade regeringen ett digert åtgärdspaket när det gäller att stoppa spridningen av coronaviruset. I och med att virusläget har försämrats den senaste tiden ger regeringen nu rekommendationer, både nationella och regionala, för att underlätta beslutsfattandet. För tillfället är det kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken som fattar beslut om sina områden.

I hela landet rekommenderar regeringen att den offentliga sektorns arbetstagare jobbar på distans i så stor utsträckning som möjligt om arbetsuppgifterna tillåter det. Regeringen önskar även att de privata arbetsgivarna följer rekommendationen. Utöver att betona distansarbete ska de närkontakt och andra riskfaktorer minskas på arbetsplatserna.

Regeringen ger också rekommendationer till landets regioner.

I regioner där coronaviruset fortfarande är på utgångsnivån rekommenderas att offentliga evenemang med över 50 personer följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer. I hobbyverksamheterna och användandet av de offentliga byggnaderna ska deltagarna samt sällskapen ha möjlighet att undvika närkontakt.

I regioner där viruset är i upptrappningsfasen uppmanas regionerna att rekommendera att privata tillställningar inte ska ha fler än 20 deltagare. Dessutom ska Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer följas vid alla offentliga evenemang och vid offentliga evenemang inomhus minskas deltagarantalet till 50 procent av det maximala. Det gäller också kundmängden i offentliga utrymmen och dessutom rekommenderas det att gruppaktiviteter inomhus för vuxna avbryts om smittrisken är hög. Oberoende av vilka åldersgrupper det handlar om ska all gruppverksamhet arrangeras på ett sätt som gör att deltagarna kan undvika närkontakt. Dessutom uppmanas högskolorna att övergå till distansundervisning.

I regioner där viruset är i spridningsfasen rekommenderar regeringen att privata tillställningar med fler än tio deltagare undviks. Offentliga evenemang kan förbjudas vid behov och detsamma gäller hobbyverksamhet i grupp. Dock bör man ta särskild hänsyn till barnens och ungdomarnas verksamhet. Vid behov kan de offentliga utrymmena stängas, men användningen av utrymmena ska tas i beaktande. Avslutningsvis rekommenderar regeringen att andra stadiets läroanstalter övergår till distansundervisning.