Regeringen slopar coronanivåerna – makten återgår till regionerna

Regionerna får åter mer makt att besluta om coronabegränsningar. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Tack vare det stabila epidemiläget har regeringen beslutat att slopa de tre så kallade coronanivåerna. Det innebär att regionerna likt i höstas bär ansvar för coronabesluten.

Till följd av det förbättrade coronaläget har regeringen beslutat att frångå hybridstrategins så kallade coronanivåer, nivå 1, 2 och 3. Från och med nu ska coronabesluten i stället fattas på regional nivå.

Social- och hälsovårdsministeriet ska nu gå igenom med regionerna vad ändringen innebär och ministeriet fattar sedan det egentliga beslutet om att frångå åtgärdsnivåerna i början av nästa vecka.

Då ministeriet fattat beslutet kommer man att skicka ett brev till regionerna om vilka åtgärder som krävs.

Finland övergick till de strängaste bekämpningsåtgärderna, nivå 3, den 1 mars på grund av det försämrade coronaläget, och coronabesluten fattades därmed på mer nationell nivå.

Den nu aktuella ändringen innebär i praktiken att det i framtiden på nytt är kommunerna och regionförvaltningsverken som beslutar om vilka coronabegränsningar som ska gälla i ett område.

Besluten ska alltså framöver fattas likt i höstas. Epidemin delas upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen. Den fas ett område befinner sig i avgör vilka begränsningar som gäller där.