Regatta Resorts vill att staden sköter sin andel

Regatta Resorts säger att man gjort allt som samarbetsavtalet förpliktigar bolaget till. Därför vill man veta när staden ska sköta sin andel av överenskommelsen.

Regatta Resorts skrivelse till Hangö stad är daterad den 3 maj. I skrivelsen framförs vissa avtalsskyldigheter som ingår i samarbetsavtalet från 2013 och som Hangö stad för sin del ännu inte förverkligat.

I samarbetsavtalet har man bland annat kommit överens om att utveckla Fabriksudden och det närliggande området.

Regatta Resorts skriver att Havsgatan inte har gjorts till permanent gågata, att strandområdet inte har snyggats upp, att sandstranden inte har utvidgats till området framför spabyggnaden, att gångrutten runt Fabriksudden inte har förverkligats, att ett förbud mot camping inte har utfärdats på Fabriksudden, inte heller de avtalade begränsningarna i trafiken till simhuset och att staden inte har anvisat 20 båtplatser för Regatta Resorts.

I stället, skriver Regatta Resorts, har staden bollat ärenden mellan olika beslutande organ utan att någon tycks ha en uppfattning eller vilja att förstå vilka avtalsskyldigheter staden har förbundit sig till och vem som har beslutanderätt i frågorna.

Regatta Resorts däremot, påpekar man själv, har hållit allt man lovat. Hit räknar man bland annat det överenskomma byggprojektet värt över 40 miljoner euro.

Regatta Resorts framhåller vidare att man i skrivande stund väntar på ett bygglov med laga kraft för hotellets utvidgningsprojekt. Det är fråga om 45 nya hotellrum, prislappen är cirka tio miljoner euro.

I beredningen till ärendet som behandlades på stadsstyrelsens förra möte, konstateras att Hangö stad uppfyller innehållet i det privaträttsliga avtalet till de delar som staden har behörighet och beslutanderätt i frågorna, men att man inte helt kan åsidosätta sådana bestämmelser som staden enligt gällande lagstiftning ovillkorligen ska följa i sin verksamhet.

Styrelsen beslutade efter en tajt omröstning att ge berörda sektorer i uppgift att förverkliga de listade åtgärderna förutom för badstrandens del som man anser är i enlighet med samarbetsavtalet.

Mer läsning