Rebecca Mattbäck

Bild:

Jag studerar litteraturvetenskap och informationsvetenskap vid Åbo Akademi och jobbar sedan årsskiftet som biblioteksbiträde vid Akademins bibliotek. Det är via studierna i litteraturvetenskap mitt intresse för kulturkritik i alla dess former har väckts, medan fascinationen av teater härstammar från barndomens sommarteatrar uppe i Österbotten. Teatern är för mig ett spännande avbrott i mina litteraturstudier, då teater som medium är helt annorlunda än litteratur. I en roman kan man bläddra tillbaka och läsa om – men teatern ska upplevas där och då, i stunden man ser den. Därmed bjuder teaterrecenserandet också på en annorlunda utmaning än recensioner av statisk media. Om jag själv får välja pjäs föredrar jag endera av ytterligheterna klassiska skådespel eller nyskapande manus. I Dramatens uppsättning Richard III samsades de båda, vilket gjorde pjäsen till en av mina absoluta favoritföreställningar från de senaste åren på grund av sitt återhållsamma men mästerliga genomförande.

Mer läsning