Råttobservationer efterlyses

I Raseborg vill man veta var i staden det finns mest råttor. Bild: Arkiv/Karl Vilhjalmsson

Miljövården inom Raseborgs stad, Sydspetsens miljöhälsa och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring ett projekt om råttor i tätorter. De samtal som hälso- och miljöinspektörerna får tyder på att råttor förekommer rätt allmänt. Därför vill man nu samla in fakta.

En studerande från Yrkeshögskolan Novia har som sitt slutarbete fått ta itu med faktainsamlingen och planeringen av den fortsatta informeringen.

Som en del av detta ombeds invånarna i tätorterna i Raseborg klicka in sig på en enkät, där de får berätta om sina råttobservationer och placera in dem på kartan. Observationer, som gjorts inom de senaste två åren är välkomna.

Tanken med enkäten är att kartlägga var, hur ofta och i hurudan omgivning invånarna observerar råttor.

Miljömyndigheterna och Novia hoppas få en bild av var råttor förekommer som mest och vilken sorts informering det finns behov av. I arbetet ingår även en granskning av ekologin, det vill säga hur åtgärder mot råttor kan påverka andra djur.

En länk till enkäten finns både på Raseborgs stads och på miljöhälsans hemsida. Enkäten kan besvaras fram till årsskiftet.

Mer läsning