Raseborgsvägen och Genvägen blir 40-sträckor

Snart får Raseborgsvägen och Genvägen i Ekenäs sänkt hastighet. Högsta tillåtna hastighet på båda blir 40 kilometer i timmen. Bild: Mostphotos

Högsta tillåtna hastigheten på såväl Raseborgsvägen som Genvägen i Ekenäs sänks från 50 till 40 kilometer i timmen. Det beslöt tekniska nämnden i tisdags.

Det var inom ramen för ärendet om Raseborgs trafiksäkerhetsplan 2020 som frågan om hastigheten på Raseborgsvägen och Genvägen i Ekenäs behandlades.

– Det krävdes dock omröstning. Sex ledamöter röstade för att sänka och fem ville behålla 50 kilometer i timmen, säger nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

För att sänka hastigheten röstade Tarja Flood, Isa Forsbäck, Roy Hellén, Karita Pihlström, Oskari Sundström och Rune Westerlund. För att behålla 50 röstade å sin sida Michael Nyberg, Gunilla Starck, Dan Johansson, Karin Svahnström och Werner Orre.

När sänks hastigheten?

– Så snart som möjligt, svarar Orre.

Utöver den här detaljen i trafiksäkerhetsplanen väckte också in- och utfarter till Tenala diskussion. Beredningen hade föreslagit att två in- och utfarter till byn skulle stängas. Nämnden ville annorlunda:

– Vi var enhälligt för att alla bevaras, säger Orre.

Mer läsning