Raseborgsstyrelsen vill ha ansvar för permitteringar

Bild: Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår att stadsfullmäktige ändrar och kompletterar några paragrafer i den i kraft varande förvaltningsstadgan. Dels vill man att permitteringsbeslut ska vara styrelsens ansvar, dels handlar det om att hålla sammanträden elektroniskt.

Enligt Raseborgs gällande förvaltningsstadga är det stadsfullmäktige som fattar beslut om permittering av personal. Det här är inte helt hygieniskt eftersom det handlar om personalfrågor. – Det är int...