Raseborgspolitiker: "Det finns en enhällig politisk styrka att stödja sjukhuset"

På jouren. Många politiker vill att sjukhuset fortsättningsvis har jour dygnet runt. På bilden är Daniela Tillander som är medicine kandidat i ett rum på jouren i Raseborgs sjukhus. Bild: Patrik Lindström

Flera politiker i Raseborg har skrivit insändare, skrivit motioner och gjort ställningstaganden som stöder samjouren på Raseborgs sjukhus.

Många politiker vill att sjukhuset fortsättningsvis har jour dygnet runt. Tidigare i sommar gjorde politiker i Raseborg, Ingå och Hangö ett gemensamt ställningstagande där man bland annat som ägarkomm...