Raseborgs stad vill höra din åsikt om fritidsboende – här hittar du enkäten

Raseborgs stad har publicerat en enkät om fritidsboende. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Har du en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg? I så fall har du nu chans att säga din åsikt om fritidsboende i Raseborg.

Raseborgs planläggningsenhet har publicerat en enkät för att få svar på hur det är att vara fritidsboende i Raseborg. Det är möjligt att svara på enkäten till och med den 5 december och du ska klicka...