Raseborgs stad söker djur som kan beta vid stranden i Västerby

Raseborgs stad uppger att cirka tolv hektar av det berörda området återställs till betesmark och gärdas in. Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stad inleder ett stort projekt för två naturskyddsområden i Ekenäs. Ett mål är att djur ska börja beta på platsen.

Raseborgs stad deltar i ett projekt som fokuserar på två naturskyddsområden vid Västerby strand i Ekenäs. En del av projektet är planering av områdets skötsel medan den andra delen handlar om att delv...