Raseborgs stad samarbetsförhandlar

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i tisdags (7.4) att inleda samarbetsförfarande i syfte att permittera personal. Exakt hur många som kan permitteras är inte känt just nu.

Personalen som berörs jobbar inom verksamheter där förutsättningarna att erbjuda tillfälligt arbete minskat under rådande undantagsförhållanden.

Arbetsgivaren planerar permitteringar som omfattar delar av personalen inom de olika sektorerna. Permitteringarna är tänkta att genomföras under den tid som undantagsförhållanden på grund av coronaepidemin råder, dock i högst 90 dagar.

Personalchef Johan Nylund kan i det här skedet ännu inte uppge exakt hur många i personalen som berörs av permitteringarna.

Huvudförtroendeman Jari Salminen vid Fosu, facket för utbildade inom den offentliga sektorn, säger att han fått meddelande från staden om att samarbetsförhandlingarna berör hela stadens personal.

– Permitteringarna berör dem som inte kan arbeta under undantagsförhållandet som råder. Men många har ju lyckats med att ordna så att de kan jobba och därför betjäna kunder på distans, säger Salminen.

Fosu har drygt 500 medlemmar anställda av Raseborgs stad. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL har ungefär lika många medlemmar anställda av staden.

Samarbetsförfarandet som pågår i minst 14 dagar sköts av samarbetskommittén och resultatet fastställs av stadsstyrelsen.