Raseborgs skattesatser kanske bibehålls

Bild: Arkiv

Om stadsfullmäktige går på stadsstyrelsens linje är inkomstskattesatsen i Raseborg 22 procent även nästa år.

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår för stadsfullmäktige att både inkomstskattesatsen och de olika fastighetsskattesatserna bibehålls på samma nivå som i år.

Inkomstskattesatsen är 22 procent, medan den allmänna fastighetsskatten är 1,35 procent. För stadigvarande bostäder är skattesatsen 0,41 procent, för övriga bostadsbyggnader 1,8 procent och för kraftverk 3,1 procent. Allmännyttiga samfund betalar ingen fastighetsskatt.

Under år 2017 beräknas kommunalskatten överskrida budgeten med 1,9 miljoner och uppgå till 100 miljoner euro. Fastighetsskatten väntas ge staden 11,2 miljoner euro. Samfundsskatten har beräknats inbringa 4,5 miljoner euro. Samfundsskatt är den skatt som företag betalar på sin vinst.