Raseborgs sjukhus går mot en ljus framtid

Förfäras ej, invånare inom Raseborgs sjukhus upptagningsområde. Man bör låta sjukhuset växa och huvudsakligen betjäna åldrande patienter.

Den nu aviserade nedläggningen av Raseborgs sjukhus är inget hot utan ger en möjlighet till nytänkande. Största delen av sjukhusvården (cirka 85 procent) riktar sig till patienter över 65 år. Det är alltså denna grupp som ofta har många sjukdomar kopplade till ålder och som har en lång medicinlista. Det är inte glamorös sjukvård men den är mycket värdefull. Det här med glamour måste professionen glömma – TV har förhärligat bilden av den stora kirurgen.

Varken Finland eller Sverige behöver utbilda flera opererande läkare på många år. Att utbilda fler opererande specialister ger för liten operativ träning och på sikt osäkra operatörer. Min långa erfarenhet av operationer under 56 år har lärt mig att riktmärket för träning är 8 operationer i veckan under 40 arbetsveckor per år eller ca 300 per år. Gör kirurgen färre skall hen inte göra operationer annat än den kirurgi som kan göras på specialistklinikernas mottagningar. Större operationer bör remitteras till en kirurg som opererar frekvent. De operationer som utförs på mottagningarna är många. Skopierna har ökat och förteckningen av sjukdomar som behandlas via de olika fiberoptiska instrumenten ökar snabbt. Inte speciellt glamoröst men väl så effektiv vård. De ersätter ofta öppen kirurgi. Dessa ingrepp kräver ej vårdplatser eller jour.

Framtiden för Raseborgs sjukhus behöver inte vara hotad. Specialiteten allmänmedicin som i alltför liten utsträckning finns i Finland i dag bör utgöra sjukvårdens bas med bred kunskap och med god kontinuerlig fortbildning. Den åldrande befolkningen och patienter med psykiska eller psykosomatiska sjukdomar är i högre grad betjänt av läkare med bred medicinsk kunskap än av långt specialiserade kirurger. Förfäras ej, invånare inom Raseborgs sjukhus upptagningsområde. Man bör låta sjukhuset växa och huvudsakligen betjäna åldrande patienter. Vården bör kompletteras med enstaka självständigt verksamma specialister i kirurgi, barn-, kvinno- och öronsjukdomar utan jour.

Håkan Borg läkare, specialist inom öron-, näs-, och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi, uppvuxen i Ekenäs

Mer läsning